Hur ofta byter bilbatteriet

Batteriet är det centrala elementet som erbjuder el till ett fordon så att det kan börja, liksom för de andra elektroniska komponenterna i bilen att fungera. Därför är det viktigt att hålla det i gott skick, så långt det är möjligt, genom enkla metoder som hjälper oss att förlänga nyttjandeperioden . Det är också mycket viktigt att ersätta det med en ny när det börjar misslyckas och så att du inte tvekar om det. I följande artikel besvarar vi frågan om hur mycket du ska byta batteri på bilen .

Hur ofta byter bilbatteriet

Det sägs att bilens batteri varar i ca 4 år, en siffra som varierar beroende på många faktorer som kvaliteten på den, klimatet på vår bostad, körriktningen, laddningssystemet, etc. Tänk också på att batterilivslängden inte kommer att vara densamma i en nyinköpt bil än en som har cirkulerats i några år. Hur som helst är det viktigt att byta batteri på bilen vid de första symtomen på funktionsfel, så att du alltid skyddar din säkerhet 100% på vägen.

Hur man vet om jag ska byta bilbatteri

Nedan beskriver vi de viktigaste tecknen på utmattning av bilbatteriet, vilket skulle indikera att det skulle ersättas av en ny. Notera!

  • Normalt, om batteriet börjar misslyckas, kommer ett ljus på kontrollpanelen som varnar oss för fel.
  • Huvudsymptomet att bilens batteri har helt dött är oförmågan att starta bilen, eller den lilla energin som den måste komma igång.
  • Fel i vissa elektriska system i bilen, såsom: lampor, värme, luftkonditionering, bränsleinsprutningssystem etc., kan också indikera batterislitage.
  • Även förlusten av ljusstyrkan i fordonets yttre ljus kan också bero på ett eventuellt problem med batteriet.

Om du upptäcker någon av ovanstående anomalier är det viktigt att du kontrollerar batteristatusen på ditt fordon och byter ut det med en ny om det behövs. Speciellt rekommenderar vi dig att göra det när du ska ta en lång resa med bil för att förhindra obehagliga situationer eller fara på vägen.

Hur byter du bilbatteriet?

Nu när du vet hur ofta det är bekvämt att byta bilens batteri, ta hänsyn till att det blir mycket bekvämare och säkert för att denna åtgärd ska utföras av en professionell mekaniker. Men om du har mekaniska begrepp kan du också byta ut det gamla batteriet med en ny själv. För att utföra åtgärden framgångsrikt rekommenderar vi dig att läsa artikeln Så här byter du min bils batteri och följer alla steg till millimetern.

Och i slutet, glöm inte att bilarnas batterier är alltför förorenande och att det blir grundläggande att du sätter in det gamla batteriet i en städpunkt och städning av din stad eller stad.