Hur man betalar trafikhastigheter via Internet

Ny teknik är här för att stanna och ett av målen är att göra livet enklare för oss, varför plattformar och applikationer blir lättare att använda. Varje gång finns det fler procedurer från Generaldirektoratet för Trafik som kan göras via Internet . I detta tillfälle beräknar vi i detalj alla steg så att du vet hur man betalar trafikhastigheterna via Internet .

Steg att följa:

1

Det första du behöver göra är att ha en dator med tillgång till Internet och skriv in den här länken för att betala trafikhastigheterna över Internet . Det är bäst att göra det från vår egen dator och med ett Internet- nätverk skyddat av ett lösenord.

2

Det är viktigt att veta att för att kunna betala trafikskatter via Internet måste vi ha ett elektroniskt DNI eller ett elektroniskt certifikat i kraft. I den här artikeln förklarar vi hur den elektroniska DNI fungerar och i den andra, hur man installerar det elektroniska certifikatet i Firefox.

3

Dessutom måste vi ha ett kreditkort eller ett bankkonto för att betala trafikavgiften, vilket inte kommer att ha någon ytterligare provision för att det ska ske via Internet.

4

När vi har betalat tilldelas vi vad Generaldirektoratet för trafik kallar för det fullständiga referensnumret, som refereras till av akronymet NRC. Det här numret gör det möjligt för oss att komma in på den digitala plattformen vid efterföljande tillfällen för att skriva ut bevis på betalning av avgifterna .

5

Efter betalning kan kvittot hämtas i en textformatfil, i ett XML-format eller i pdf-format. Kvittot inkluderar en streckkod med numret på varje sats.