Så här reparerar du en tändstift

Om du har problem med bilens tändning kan det bero på tändstiftet på din bil. Ett av problemen med tändstift är att området där gnistan är gjord för att starta motorn är uppskattad och måste repareras.

En korrekt separation av tändstiftets huvud och justering av utrymmet mellan elektroderna är ibland nödvändig för att motorn ska fungera korrekt. Koppla bort batteriets negativa kontakt. Detta säkerställer att det inte finns gnistor under arbetet med tändstiftets ledningar.

Steg att följa:

1

Hitta tändstiftets ledningar och tändstiftet. Kablarna används för att skicka ström till tändsystemets tändstift. De finns på toppen av motorn.

2

Koppla bort ledningarna från tändstiftet genom att dra dem. De borde lämna genast. Varje kabel har sin individuella kontakt. Om du blandar beställningen, fungerar inte motorn ordentligt.

3

Ta bort pluggarna genom att skruva loss dem.

4

Placera ett blad mellan spetsarnas elektrodspetsar om du vill separera dem.

5

Håll tändstiftet i en press, med elektroderna vända uppåt.

Pressa försiktigt tändstiftet, böja elektrodens spetsar närmare varandra för att få önskat utrymme. Du kan behöva lämna ändarna närmare i början, för att tillåta viss elastisk återhämtning.

Sätt tillbaka tändstiften och anslut batteriet.