Vilken dokumentation behöver en trailer?

Behandlingen på släpvagnarnas administrativa nivå varierar beroende på storlek, så att det finns olika standarder från 750 kg högsta tillåtna massa, mått som är känt av akronymet MMA. Det kommer således att bli nödvändigt att ha en bredare dokumentation när det gäller släpvagnar med mer än 750 kg MMA. För att vara medveten om alla krav, i .com förklarar vi vilken dokumentation en trailer behöver.

Upp till 750 kilo MMA

Om släpvagnen har 750 kg MMA eller mindre, borde du inte ha så mycket dokumentation som för de som överstiger denna storlek.

  • Så måste du bara ha det tekniska bladet, vilket är detsamma som bilarna.
  • När det gäller försäkringen kommer det att vara tillräckligt för att få ett tillägg i bilens politik som kommer att dra den. Vissa försäkringar inkluderar redan det även om du inte har begärt det, så du måste ringa ditt företag för att kontrollera det. Om det inte är fallet måste du betala en extra avgift för att bära din släpvagn .

Mer än 750 kilo MMA

När det gäller släpvagnar med mer än 750 kilo MMA måste fler förfaranden göras för att erhålla all nödvändig dokumentation för att följa lagen.

  • Du måste ha det tekniska arket, precis som i föregående fall.
  • Släpvagnen måste ha egen försäkring. Priset är cirka 50 euro.
  • Du måste ha körkort.
  • ITV måste passera.
  • Röd registrering. Du kommer att hämta det i Generaldirektoratet för trafik, tillhandahålla bogseringsfaktura, resten av dokumentationen och ditt ID.