Hur man får arbetslivsrapporten

Arbetslivsrapporten är ett officiellt dokument som innehåller alla perioder i vilka du har bidragit till socialförsäkringen, antingen som tjänsteman eller som egenföretagare. Denna rapport skickas till ditt hem via post och det är möjligt att begära det online. Arbetsdokumentet registrerar kroniskt ditt förhållande till alla de företag som du har skrivit ett anställningskontrakt med. I varje fall anges det exakta datum då arbetstagaren var registrerad i socialförsäkringen, varje kontrakt ingår och det datum då du släpptes ut visas med exakt antal bidragsdagar fram till det ögonblicket. Dessutom anges arbetsdagens modalitet i var och en av fallen (helt eller deltid). Det är mycket användbart att få denna rapport att göra förfrågningar, förbereda ditt CV, etc.

Steg att följa:

1

Arbetslivsrapporten kan erhållas via socialförsäkrings webbplatsen med digitalt certifikat eller utan det.

2

Med hjälp av att få fram arbetslivsrapporter med digitala certifikat görs utskrift och / eller rapportering av rapporten samtidigt som det begärs via vår dator.

3

Med hjälp av att få fram arbetslivsrapporter utan ett digitalt certifikat erhålls rapporten via vanlig post utan att behöva gå till någon socialförsäkringsadministration. Det tar ungefär 7 dagar. Klicka här för att fylla i ansökan.

4

Arbetslivsrapporten består av en första sida som bland annat innehåller identifieringsuppgifter för den person som begär det och hur många dagar det har registrerats vid rapportdatumet. Resten av sidorna innehåller de olika perioderna som personen som innehar arbetsredovisningen för socialförsäkring har ackrediterat.