Vad händer med en avlids skuld

När en nära släkting dör dör alla vi som bodde runt oss över tvivel om vi är mottagare av den persons arv eller ej. När vi väl vet resultatet är det dags att hantera en annan viktig del. Vad händer med den avlidnes skulder ? Vad händer om skuldbeloppet överstiger boendets? Måste vi vara tvungna att ta hand om dessa skulder? I .com förklarar vi vad som händer med en avlids skuld, och vilka möjligheter finns det att hantera dem när tiden är klar.

Steg att följa:

1

I princip måste de skulder som den avlidne äger och som uppträder i deras arv vid dödens tid, betalas eller bibehållas . De behöver inte uttryckligen betalas av arvingarna i samtliga fall, men borgenärer har prioritet under några av omständigheterna. När vi bestämmer oss för att acceptera eller avvisa arvet, fortsätter vi att hantera skulderna på ett eller annat sätt.

2

Ett alternativ vi har är att avstå arvet : detta beslut är oåterkalleligt och vi måste acceptera eller avvisa arvet i sin helhet, vi kan inte välja vilken del av arv vi vill ha. Om vi ​​avstår från arvet, skulle vi följa en rättsprocess genom vilken den avlidnes patrimonium skulle fördelas mellan sina fordringsägare för att lösa skulderna. Om skulden var mindre än patrimoniet skulle detta fördelas bland övriga arvtagare.

3

Det andra alternativet är att acceptera arv : I det här fallet accepterar vi att ärva hela helheten av den del som motsvarar oss i arvet, både med deras tillgångar och deras anseende samt med deras skulder, tar ansvar för dem. Antagandet av ett arv kan göras uttryckligen, mäts av ett notarialt eller tyst skrivande, dvs de varor som förstås som accepteras (smycken, bil, etc.). Normalt bestämmer vi oss för att acceptera arvet utan stora komplikationer om vi är säkra på att skulderna inte överstiger arvoden.

4

Slutligen har vi ett annat alternativ att acceptera arvet till förmån för inventering : på detta sätt betalas skulderna med det arvade arvets gräns, inte av vårt eget arv. Det är det mest rekommenderade alternativet om den avlidnes skulder överstiger sina tillgångar. På så sätt bibehålls den avlidnes och arvingens gods separat, utan att bli förenad, och borgenärer kan inte begära arvtagarna för ansvaret för dessa skulder.