Hur man vet om min mobil är ledig

Det är uppenbart att för att vår mobiltelefon ska fungera korrekt behöver vi ett telefonselskaps support. Hittills så bra uppstår problemet när dessa företag har som en del av deras krav att enheten bara kan fungera med ditt SIM-kort . Det här är vad som allmänt kallas mobil blockerad, att det här är din enhet? Om du inte är klar på .com, förklarar vi hur du vet om din mobil är ledig .

Steg att följa:

1

När telefonen är låst kan vi inte göra ett SIM-kort från ett annat företags arbete på den enheten. När du lämnar en resa eller byter ett mobilföretag är det därför viktigt att enheten är fri att använda något annat kort utan olycka.

2

Det enklaste och självklara sättet att veta om din mobil är ledig är att du placerar ett SIM-kort som tillhör ett annat företag . Stäng av telefonen, gör bytet av kort och sätt på det som du brukar göra. Ange pinnen på kortet du anger och öppna sedan telefonens funktioner. Om telefonen tar upp din signal, mobil datanätverk och du kan ringa perfekt med ett annat företags SIM-kort, grattis! Din mobil är gratis.

3

Om telefonen däremot inte får täckning och du får varningen för "nödsamtal", betyder det att telefonen är blockerad.

4

På Internet hittar du några webbplatser som lovar att berätta om din mobil är gratis eller inte . Verkligheten är att många av dessa är en bluff eller bara misslyckas, och det enda sättet att kontrollera är att genom att införa ett kort från ett annat företag.