Hur man behandlar djur med homeopati

Veterinär homeopati är en terapi som utvecklats för att främja vårdens hälsa och behandla olika sjukdomar från orsak och individuella symptom. Precis som hos homeopati hos människor analyserar detta terapeutiska system varje av de symtom som djuret presenterar, både mentalt och emotionellt såväl som fysiskt, för att upprätta en individuell behandling som endast är anpassad för honom. Om ditt husdjur lider av någon typ av sjukdom som konventionell medicin inte kan kontrollera och du har övervägt möjligheten att tillgripa veterinär homeopati, läs den här artikeln och upptäck hur man behandlar djur med homeopati .

Steg att följa:

1

Veterinär homeopati kan utvecklas både för följeslagare och tävlingsdjur och för djur med ekologisk produktion och konsumtion. När man behandlar naturliga läkemedel baserat på likhetslagen, uppvisar de inte giftiga effekter. Vid produktion av en negativ effekt är det tillräckligt att ta bort den homeopatiska åtgärden och ersätta den med den lämpliga. Lagen om likhet på vilken homeopati är baserad säger att om ett ämne kan generera en serie symptom, kan den också bekämpa dem i oändliga kvantiteter.

2

Att fokusera på husdjur, som hundar och katter, är de vanligaste sjukdomarna, sjukdomar och anomalier som behandlas med homeopati följande:

 • depression
 • Ångest på grund av separation eller förlust
 • Parasiter både internt och externt
 • Insektbett
 • förgiftningar
 • feber
 • förkylning
 • förstoppning
 • diarré
 • konjunktivit
 • kräks
 • otit
 • mykos
 • Biter av andra djur
 • Infekterade sår
 • anemi
 • Hårbollar vid katter

Även om dessa är de vanligaste patologierna som behandlas med veterinärhomopati betyder det inte att resten inte kan bekämpas med denna typ av terapeutiskt system. Under alla omständigheter är det bäst att gå till en veterinärhomopati och samråda.

3

Veterinär homeopati, som människan, analyserar alla symptom som patienten presenterar för att nå orsaken och skapa en personlig behandling. Således kommer homeopat veterinären att genomföra analysen genom en första intervju med djurets ägare. Vid denna tidpunkt är det absolut nödvändigt att du noggrant har observerat ditt husdjurs beteende och beskriv med stor detalj varje symtom och förändringar du uppfattat.

4

Efter intervjun med djurets ägare kommer den homeopatiska veterinären att fortsätta att utföra en fullständig fysisk undersökning . För detta kommer den att begära de tester som den anser nödvändiga för att få den mest exakta diagnosen. När diagnosen är uppnådd kommer han att etablera den homeopatiska åtgärden som bäst anpassar sig till hans individuella symptom.

5

Vad ska du komma ihåg för intervjun med den homeopatiska veterinären? Mycket enkelt, du måste titta på var och en av de symptom som ditt husdjur presenterar, hur det reagerar på miljön, det vill säga hur det beter sig när det är hemma eller när det går ut. hur det reagerar på stimuli, såsom ljud, ljus eller beröring; Vad är din aktivitetsnivå, observera om den har minskat, har ökat, sover mer än normalt, sover inte ...; hur det gäller resten av djuren och människorna i hemmet; hur symtomen manifesterar sig i ditt husdjur, det vill säga, om du bara har diarré på morgonen, om du kräkas under natten, hur ofta du gör det, om du gråter när du urinerar eller defekerar, upp och ner i temperaturen, om du har ont formulera och när du har det, etc. Som du kan se handlar det om att observera ditt husdjur och fixa dig i varje detalj, även om de kan tyckas obetydliga.

6

Är det möjligt att behandla alla sjukdomar med veterinär homeopati ? Några av dem ja att det är möjligt att bekämpa dem bara med homeopatiska läkemedel, men andra, som de som behöver en kirurgisk lösning, måste kompletteras med en konventionell behandling. Beroende på svårighetsgrad och responskapacitet hos djurets organism, kommer homeopat veterinären att tillgripa homeopati som den enda behandlingen eller som ett komplement till det farmakologiska.

7

Å andra sidan bör riktlinjerna för administrering av homeopatiska läkemedel fastställas av veterinären. Det kommer att vara homøopatspecialisten som bestämmer om du ska administrera granuler, tabletter eller utspädda lösningar. I allmänhet blandas vanligtvis sättet att ge läkemedel till våra djur med mineralvatten eller administreras direkt i munnen med hjälp av en spruta.

8

De mest anmärkningsvärda fördelarna med veterinärhomopati över konventionell medicin är frånvaron av toxiska biverkningar för vårt husdjur och individualiseringen av behandlingen. Att bestå av naturliga produkter från råmaterialet (djur, grönsaker, mineral) undviker att djuren behandlas med kemiska produkter och drabbas av negativa konsekvenser.